26 augustus 1445
Plaatsvervanger


 
Binnenstad Weert rond 1550
GAW Beeldbank XL 923

Door graaf Jacob, heer van Horne, wordt op 26 augustus 1445 Johannes Symons benoemd tot plaatsvervanger van de pastoor-benificant Johannes Sonderlant in Weert.
Sonderlant is nauw betrokken bij de realisering van het minderbroedersklooster aan de Biest dat op verzoek van de vrouw van graaf Jacob, Johanna van Meurs, in Weert wordt gesticht.
Blijkbaar heeft Sonderlant weinig tijd voor zijn parochie, want de Weertenaar heeft hoofdzakelijk te maken met Johannes Symons.
Symons is voorafgaande aan zijn benoeming in Weert enkele jaren pastoor-plaatsvervanger geweest in Nederweert.
Hij wordt al snel benoemd tot pastoor in Horn; een datum van deze benoeming, eveneens door graaf Jacob, is niet bekend.
In Horn blijft Symons tot hij in april 1460 vrijwillig uittreedt uit zijn ambt.
Voor het altaar van de Heilige Geestkerk in Roermond is Johannes Symons op 8 februari 1461 begraven.

Bron