Muizenwater en tandpijn

In het Weerter land vinden we nog vele kapellen en kapelletjes, verspreid in het landschap en soms opgenomen in de stedelijke gebieden. De meeste dateren uit de zestiende en zeventiende eeuw. Vele kapellen waren toegewijd aan heiligen tot wie de mensen hun toevlucht namen bij ziekte en in nood.

Lees meer in ...

Muizenwatre en tandpijn deel 1

Muizenwater en tandpijn deel 2

Muizenwater en tandpijn deel 3


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 11 Ziel en zaligheid