Lezing 'Gnosis en Gnostiek, wat is dat?'

Maandag 11 maart 2013 in Gememeentemuseum Jacob van Horne
In Gemeentemuseum Jacob van Horne aan de Markt in Weert in Weert wordt op maandag 11 maart om 20.00 uur een lezing gegeven met als titel: “Gnosis en Gnostiek, wat is dat?”.
Spreker Bram Moerland vertelt over gnosis en gnostiek en schenkt speciale aandacht aan het Thomas Evangelie.


Spreker Bram Moerland

Over Bram Moerland
Spreker Bram Moerland is een gnosticus. Hij studeerde wiskunde en filosofie aan de Universiteit van Leiden. Hij was cultuurdocent aan onder andere de Academie van Beeldende Kunsten en Technische wetenschappen en aan de School voor Journalistiek in Utrecht.
Tegenwoordig gaat zijn belangstelling uit naar de gnostiek. Moerland schreef onder andere het boek ‘Schatgraven in Nag Hammadi,  Een inleiding tot de gnostiek’.

Moerland legt uit:
”In 1945 werden oude teksten teruggevonden, uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Deze geschriften heten naar de vindplaats in Egypte. Die teksten gaan over ‘gnosis’. Jezus speelt daarin ook een rol, maar wel een heel andere dan in het gewone christendom. In deze teksten roept Jezus de mens op ‘zichzelf te herinneren’. De stroming binnen het vroege christendom die Jezus
deze betekenis gaf wordt ‘gnostiek’ genoemd”.


Over Gnosis
Het woord is afkomstig van het Griekse 'gnosis', dat kennis of inzicht betekent.
Gnosis staat als religieus begrip tegenover godsdienstig geloof. Een spirituele stroming die gericht is op gnosis zal het geloof op gezag principieel verwerpen. Kenmerkend voor gnostici is dat ze niet in godsdienstige zin geloven omdat binnen het gnosticisme geen kerkelijk gezag bestaat 
Meer weten over Gnosis en Gonstiek kijk op de website Bram Moerland
Het televisie-interview zien van Annemiek Schrijver met Bram Moerland bij Het Vermoeden van de IKON: kijk op Bram Moerland bij Het Vermoeden IKON.


Tekst uit Nag Hammadi-geschriften

Over het Thomas Evangelie
Een van de meest opzienbarende teksten uit de de Nag Hammadi-geschriften, is het zogeheten Thomas Evangelie. Dit zou nog dateren van vóór bekende evangeliën uit het Nieuwe Testament. In die tekst komt de kruisdood van Jezus niet voor, en die heeft daar dus geen betekenis. Spreker Moerland besteedt tijdens zijn lezing in het bijzonder aandacht aan het Thomas Evangelie.
Hij zegt:
 “Vóór de vondst van deze geschriften was de algemene opvatting van de kerkhistorici dat de gnostiek diende te worden beschouwd als een ketterij, dus als een afwijking van de hoofdstroom van het christendom. De gnostici werden daarom door de kerk fel bestreden. Maar steeds meer hedendaagse historici neigen er naar de gnostiek een vooraanstaande positie te verlenen in de wordingsgeschiedenis van het vroege christendom.”

Media

Persbericht, vrijdag, 22 februari 2013 Lezing Gnosis en Gnostiek, wat is dat ?

Toegangsprijs
Aanvang van de lezing is 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 5,00 euro, inclusief een kopje koffie of thee bij ontvangst.
Voor Museumkaarthouders en Vrienden van het Museum is de toegang € 3,00 euro.


Reserveren
Geïnteresseerden kunnen aan de balie van het Jacob van Horne museum vooraf een plaats reserveren. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 14.00-17.00 uur.
Aanmelden kan ook door een mail te sturen naar erfgoedcluster@weert.nl.
Niet-gereserveerde zitplaatsen blijven beschikbaar tot de avond van de lezing.