Kort en klein

In de zestiende eeuw was het minder goed gesteld met de geloofsbeleving. De priesters waren slecht opgeleid, meestal ontvingen zij hun opleiding bij de pastoor en vaak gaven zij het slechte voorbeeld, vooral op zedelijk gebied.

Lees meer in ...

Kort en klein


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 11 Ziel en zaligheid