Kerstening

Het land van Weertw is waarschijnlijk reeds omstreeks het jaar 800, ten tijde van karel de Grote, bekeerd tot het christelijk geloof. Immers in 779 schrijft Karel de Grote in zijn ‘Capitularia’ stelselmatige kerkgebouwen en parochie-indeling voor aan de grootgrondbezitters en dat gold ook in Weert.

Lees meer in ...

 

Kerstening deel 1

Kerstening deel 2


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 11 Ziel en zaligheid