Historisch overzicht van de parochie Sint Martinus te Weert en van het kerkelijk leven binnen deze parochie

In november 1997 verscheen de inventaris van het archief van de parochie Sint-Martinus te Weert, die vooraf werd gegaan door een historisch overzicht van de parochie. Dit overzicht wordt hieronder in aangepaste vorm weergegeven en beoogt een beknopt overzicht in chronologische vorm te geven van de parochie en het kerkelijk leven daarbinnen.

Lees meer in ...

Historisch overzicht van de parochie Sint Martinus te Weert en het kerkelijke leven binnen deze parochie


Bron

Historisch overzicht van de parochie Sint-Martinus te Weert en van het kerkelijk leven binnen deze parochie
Weert in woord en beeld 1999 . - p. 57 tot en met 88