Geloof en bijgeloof

In het Limburgse land onderhielden de katholieken altijd een sterk volksgeloof naast de algemene leer. De Limburgers gaven die eigen manier van geloven nooit helemaal op en dit volksgeloof heeft zich dan tot vandaag weten te handhaven.

Lees meer in ...

Geloof en bijgeloof deel 1

Geloof en bijgeloof deel 2


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 11 Ziel en zaligheid