De haan in top, de muziek voorop

Palmpasen op Keent eind jaren vijftig: de haan in top en de muziek voorop
GAW Beeldbank, nr. 4507.

Komende zondag is het Palmzondag. Palmpasen zo men wil. Dan wordt in de katholieke kerk het feest gevierd van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het is de laatste zondag vóór Pasen. Voor ons kinderen in de jaren vijftig en zestig betekende dat we in elk geval de traditionele Palmpasenstok, maakten en meedroegen over straat naar de kerk. En ik meen mij te herinneren dat wij thuis met Palmpasen al, als een voorschot op Pasen, één snoepje uit het vastentrommeltje mochten nemen.

Kruis

De stok die wij vroeger maakten (een soort tak kan ook) had de vorm van een kruis van hout, een verwijzing naar Jezus’ kruisdood. De stok werd dan omwikkeld met diverse kleuren crêpepapier en aan de dwarsstok bungelden de nodige snoepjes met hier en daar een vrucht. Een gebakken palmenhaan kroonde de stok. De haan verwijst naar de drievoudige loochening van Christus door Petrus. Aspecten zoals de palmenhaan en stok vormen nog altijd een gegeven met Palmpasen maar een optocht door de straten hoort daar volgens mij vaak (?) niet meer bij. Dat is wel wat we in het tafereel van deze aflevering zien gebeuren. Onder leiding van de drumband van de scouting (ook al iets ‘van vroeger’, want welke scoutinggroep heeft nog een eigen drumband?) zien we verkenners de kinderen voorgaan bij hun feestelijke tocht door de straten van Weert.

Zoektocht

Het vinden van de locatie van deze stoet bleek lastiger dan gedacht. Bij de foto staat geen locatie vermeld. Niet dat de achtergrond niet typisch genoeg is. Dergelijke gebouwen met spitse daken en het driehoekige raam - ik gokte op jaren 30 - zijn dun gezaaid in Weert. Mijn twijfel of het wel Weert was, werd tegengesproken door het opschrift op de trommen van onze trommelaars. Daarop staat de naam Weert te lezen. Ging het om de wijk Fatima, de Kerkstraat misschien of bij het St. Jozefsplein op Keent? Gezien de aard van de optocht kon de locatie ook niet al te ver van een kerk af liggen. Maar waar was het?

Helpende hand

Hulp van een frequente bezoeker van het archief bood de welkome uitkomst bij de zoektocht. Het ging hier om de huizen aan de Kruisstaat op Keent, die uitzien op het grasveld van het Deken Sourenplein, een gegeven dat direct verklaart waarom we aan de rechterzijde geen bebouwing zien. De stoet loopt net voorbij de zijkant van het latere pand van electro-installatiebedrijf Gielissen aan de Kruisstraat in de richting van de Dr. Poelsstraat. Hoe de stoet verder liep, weet ik niet maar uiteindelijk was het eindpunt de St. Jozefkerk zo lijkt mij.
Met de lokalisering als zijnde Keent moeten we vanzelfsprekend ook denken aan kinderen van een Keenter school. De drumband is die van de verkennersgroep Don Bosco, ooit onderdeel van de in 1944 opgerichte scouting van Keent (Moesel), nu nog steeds gevestigd aan de Altweerterkapelstraat.

Serie

De foto maakt onderdeel uit van een serie van vier foto’s die nagenoeg allemaal op dezelfde plek genomen zijn en ook enkele ouders dan wel toeschouwers laten zien. Op die andere foto’s lijkt de stoet gefotografeerd te zijn op het moment van vertrek. Stelde de groep zich daar op? Dat lijkt niet aannemelijk zo ver verwijderd van de kerk of een schoolgebouw. Overigens komen als school in aanmerking de Dr. Poelsschool, de St. Agnesschool en de Pius X-school (De oude school op Keent aan de Keenterstraat is wat erg ver uit de buurt). Maar misschien gaat het om de kinderen van een buurtvereniging? Wie hier meer over weet mag het ons vertellen (mail naar Erfgoedcluster Weert)

Beeren

Een blik in het digitale bouwarchief geeft te kennen dat de huizen op de achtergrond uit 1939 stammen en gebouwd zijn in opdracht van Jac Beeren van de Emmasingel 81. Gezien de naam is niet helemaal zeker of hiermee F. H.J. Beeren  bedoeld is, technisch leider van de Tricotage Fabrieken, zo zijn vermelding in het bevolkingsregister, en woonachtig aan de Emmasingel. Architect in elk geval is de heer Math Scheepers, die indertijd op Moesel 17 woonde, het latere Maaseikerweg 43. Daar had de ‘architect’ een eigen, aannemersbedrijf, timmer- en meubelbedrijf, later onder de naam J.M. Scheepers en zonen. Hoewel het bedrijf al in 1919 moet zijn opgericht kom ik de eerste advertentie pas tegen in het Kanton Weert van 13 mei 1921 waar hij zich noemt: ‘Mr. (Meester) Timmerman’ en wonend op ‘Moesel 27’, een zetfout wellicht.
Eerder al, in 1936, had Jac Beeren opdracht gegeven voor de bouw van het huizenblok links van de huizen met spits dak. Al deze huizen staan als arbeiderswoningen te boek en lijken mij bedoeld voor de employees bij de Tricotage Fabrieken Frans Beeren en Zonen N.V aan de Louis Regoutstraat; in de volksmond beter bekend als de Bera of de Tricotage.

Theo Schers
Erfgoedcluster Weert

Bron

Land van Weert rubriek Toen en Noow 25 maart 2015

Terug in de tijd

Ga naar het overzicht Toen en Noow 2015

Ga naar het overzicht Toen en Noow vanaf 2008