Collectie glasnegatieven paters van de Heilige Geest

Ondertekening Verklaring va Schenkig
Ondertekening Verklaring van Schenking,
rechts Hans Marechal voorzitter Vrienden
van de Fatimawijk
links Jac Lemmens Gemeentearchivaris Weert

Een grote collectie glasnegatieven is op woensdag 8 januari 2014 door de Stichting Vrienden van de Fatimawijk overgedragen aan het Erfgoedcluster van de gemeente Weert.
De Verklaring van Schenking is ondertekend door Hans Marechal voorzitter van de Vrienden van de Fatimawijk en Jac Lemmens  Gemeentearchivaris van Weert. De glasnegatieven zijn afkomstig van de Paters van de Heilige Geest, die ze voor hun vertrek uit Fatima in 2011 achter lieten. Broeder Harrie Hermans vond de negatieven in een container bij het voormalige klooster aan de Coenraad Abelsstraat.
Hij heeft ze vervolgens meegenomen en overhandigd aan de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Fatimawijk. Hij had namelijk gezien dat er foto's bij zaten die betrekking hadden op Fatima. De leden van de Stichting waren net bezig met de afronding van hun eerste boek over Fatima. In het boek is uiteindelijk een foto opgenomen die uniek genoemd mag worden.
Die toont, naast het klooster, zowel de buitenmolen, de binnenmolen en de toren van de St. Martinus in één beeld.


Te ordenen glasnegatieven
 

Foto's toegankelijk

In het totaal van meer dan honderden negatieven zitten niet alleen afbeeldingen van Fatima maar tonen het beeld van de paters van de Heilige Geest in het klooster en op hun missie in Afrika.
Het bestuur van de Vrienden van de Fatimawijk vond dat deze glasnegatieven behouden dienden te blijven en voor iedereen toegankelijk te zijn.
Na een grondige inventarisatie en zo nodig restauratie worden de glasnegatieven gescand. Vervolgens worden de glasnegatieven in de Beeldbank opgenomen en zijn dan voor iedereen toegankelijk.

MEDIA

Dagblad De Limburger donderdag 9 januari 2014 De historische schat uit de afvalbak

Meer foto's te zien op Nederweert 24

Weekblad De Trompetter/Land van Weert woensdag 8 januari 2014 Schenking collectie Fatimawijk aan gemeente