Broederschappen

In de periode van 1824 tot 1861 werd een groot aantal broederschappen of genootschappen opgericht, die een grote aanhang kenden. Dit hing samen met de gehouden volksmissies, waar de gelovigen werden opgeroepen lid te worden van een broederschap.

Lees meer in ...

Broederschappen deel 1

Broederschappen deel 2


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 11 Ziel en zaligheid