Broeders

Archief parochie Sint Martinus Weert inv.nr. 116

Register van de broederschap van Onze Lieve Vrouw in Weert, waarin de namen van de leden werden opgenomen, 1404-16de eeuw. Op veel plaatsen ontstonden in de veertiende en vijftiende eeuw broederschappen. In 1404 werd in Weert door Willem VI van Horn, pastoor Willem van Cranendonck en andere edellieden en stedelijk notabelen de voorname broederschap van Onze Lieve Vrouw opgericht. De broederschap zette de Mariafeesten luister bij en vormde een belangrijke groep in de Mariapro­cessies.
Met name in de steden namen de broederschap­pen een deel van de taken van de familie en buren over. Bij overlijden van een lid van de broederschap van Onze Lieve Vrouw zorgden de andere leden voor het bidden van de dodengetijden en een plechtige uitvaart. In de tweede helft van de zestiende eeuw was het gedaan met de broederschap.

 

Bron

Archief parochie Sint-Martinus Weert, inv. nr. 116