Besmettelijke ziektes


Pokken, de pest of zelfs een verkoudheid waren not tot het einde van de negetntiende eeuw voor veel inweners van Weert dodelijk,. Medicijnen waren er nauwelijks en het besmettingsgevaar vormde een bedrieiging voor de inwoners van een stad. De slechst hygienische omstandigheden droegen nu ook niet bij tot een gezonde bevolking.

Lees meer in ...

Sprokkels nummer 52 is beschikbaar in de studiezaal van het Gemeentearchief Weert.