Educatie Gemeentearchief Weert

Introductie

 

Het Gemeentearchief Weert kent vier kerntaken, de zogeheten vier B's: Beheer, Behoud, Bestudering en Beschikbaarstelling.
Binnen de kerntaak  ‘Beschikbaarstelling’ is educatie de belangrijkste pijler.

 

Waarom Erfgoededucatie?

Erfgoededucatie gaat over het ontdekken van sporen uit het verleden om het heden te begrijpen en waarderen. Leerlingen leren om een open houding aan te nemen en de wereld om hen heen met een veelzijdige blik te bekijken.
Zo levert erfgoededucatie leerlingen ook kennis, vaardigheden en attituden op die verder gaan dan alleen een geschiedenisles.
Erfgoededucatie draagt ook bij aan burgerschapsvorming, taalonderwijs en identiteitsontwikkeling.

Wat biedt het archief?

Gemeentearchief Weert zit boordevol met bronnen en verhalen over de historie van Weert. Wij vinden het belangrijk om leerlingen kennis laten maken met het archief en van daaruit met hun leefomgeving.
Met ons lesaanbod laten we de leerlingen actief speuren naar bronnen uit het verleden en leren ze Weert beter begrijpen.

Basisonderwijs

Gemeentearchief Weert is aangesloten bij Reizen in de Tijd.
U vindt ons lesaanbod ook op dat platform. Aan ons lesaanbod zijn geen kosten verbonden.

De verzamelmuis

Muis Frits

Muis Frits woont stiekem in het archief en stuurt de leerlingen een uitnodiging om op bezoek te komen. Leerlingen onderzoeken wat verzamelen is en ze maken kennis met de verzameling van het archief.
Zo leren ze de verschillende aspecten van papier, maar maken ze ook kennis met de plaagbeestjes die het papier kapot maken.
Dit doen ze vooral met hun zintuigen.

Lees meer >>>

Wat staat daer nu?

Vrijgeleide Maarten van Rossum

Hoe delen jullie nu informatie? Via de computer of telefoon? En maak je misschien gebruik van WhatsApp, sms, video’s, of Snapchat? Vroeger werd er ook informatie gedeeld, maar op een andere manier. Denk hierbij aan het vertellen van verhalen, het zingen van liedjes of door het op te schrijven.

Voor dit laatste wordt inmiddels (brief)papier gebruikt, maar vroeger gebeurde dit op andere materialen. Op welke manieren brengen mensen hun boodschap over? Waarom doen ze dat? Hoe was dat vroeger?
In deze les gaan we onderzoeken hoe ze vroeger berichten verstuurden zonder E-mail, sms of WhatsApp.

Lees meer >>>

Weert vroeger en nu

Weert rond 1570
Fragment Kaart Jacob van Deventer GAW A-6258

Wat voor invloed heeft de plek waar je woont op je eigen leven? Welke mogelijkheden geeft een omgeving jou en de mensen die eerder leefden?
Tijdens dit bezoek leren de leerlingen welk invloed het landschap, infrastructuur en industrie op werk en wonen heeft. Daarnaast leren ze hoe ze met oude beeldmaterialen het Weert van vroeger kunnen visualiseren en inzetten voor onderzoek.
Centraal staat de industrie en de Zuid-Willemsvaart.

Lees meer >>>

Oorlogsdilemma’s

Oorlogsaffiches 1940-1945 GAW XL 5060

In de Tweede Wereldoorlog kwam men soms voor moeilijke dilemma’s te staan die grote gevolgen konden hebben.
De leerlingen onderzoeken de keuzes die men maakte in oorlogstijd.
Welke keuze hadden kinderen toen? Wat zouden de leerlingen in dat geval kiezen en waarom?
Wie zo’n keuze maakt, spreekt zich uit over wat hij of zij belangrijk vindt.
Zo ontdekken leerlingen welk waarde in hun geval zwaarder telt.

Lees meer >>> 

Samenwerking

Het Gemeentearchief maakt daarnaast onderdeel uit van een projectgroep voor het ontwikkelen en realiseren van een divers en uitgebreid cultureel aanbod voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het Gemeentearchief Weert neemt samen met de Bosuil, Munttheater, Museum W, RICK en Bibliocenter deel aan deze projectgroep.

 

Pagina bijgewerkt 16 mei 2023

Educatie