Met de wals erover…, de Maaseikerweg wordt verhard

Asfaltweg Weert-Stramproy, met zicht op Moesel" en de Moeselkapel
GAW Beeldbank 805

Een tijd terug meldde de krant een hernieuwde inrichting van het kruispunt Maaseikerweg en de Beatrixlaan. De inrichting van deze weg blijft dus actueel (2014). Graag sluit ik daar bij aan en neem ik u terug naar het moment dat deze weg voor het eerst(?) een duurzame wegdek kreeg. We schrijven dan het jaar 1935.
De weg vormde van oudsher de verbinding van Weert met Tungelroy, Stramproy en Belgische plaatsen. Met de asfaltering ervan betekende dat wellicht ook dat het tracé wat werd veranderd: waar de weg teveel afweek van de directe lijn tussen Weert en de grens maakte, werd ingegrepen. Net als bij de kanalisatie van een rivier. Dat is tegenwoordig nog goed te zien bij de afslag naar Tungelroy en de Tuurkesweg. Vroeger maakte de weg hier een knik. Aan deze weg ligt nog de Tramhalt. De tram volgde namelijk het tracé van de oude weg. In Stampproy herinnert de lange smalle Trambaan nog aan het oude weg.

Beste stuurlui

Maar terug naar de foto. Die laat de asfalt erin (in de kranten van toen spreekt men van een verharding) is in volle gang. Terwijl velen met schop of bezem voorbereidend werk doet drukt de wals het net uitgespreide asfalt aan. En ook de geïnteresseerde ‘stuurlui aan wal, ‘deels met hoed en sigaret kijken toe. Op de achtergrond zien we landschap en bebouwing van het overwegend nog agrarische Moesel. Prominent aan de einder ligt de Moeselkapel.

Moeselkapel

Deze kapel, de bekendste kapel van Weert en nog steeds ‘in bedrijf’, kent een ietwat eigenaardige voorgeschiedenis. Op ongeveer de plek had namelijk eerst een melkfabriek gestaan, een voorziening die met de bouw van de grote boterfabriek aan de weg naar Tungelroy -  Stramproy  uit 1908 werd stopgezet. Het idee werd  geboren om de fabriek om te bouwen tot een kapel, een gedachte die ook onder de geestelijken van de Martinusparochie, met name kapelaan Kreijelmans in deze, leefde. De kapel kwam er: werd in 1911 gebouwd en op 5 mei 1912 plechtig ingewijd. In korte tijd werd ze populair gebedshuis. Zo populair die vroeg om uitbreiding. Op initiatief van kapelmeester Beelen begon men aan een grotere kapel, naast de oude. Het ontwerp was van M. Bauwens, de gemeentelijke architect die we nog kennen van het ontwerp van de stadssingels uit 1933. Maar officiële toestemming van de kerkelijke overheid was er niet. Na de nodige gesprekken kwam de toestemming er toch en kon de kapel op 11 september 1927 ingezegend worden. Net als de oude werd de nieuwe kapel toegewijd aan OLV van Lourdes, waarbij het beeld van OLV geplaatst werd in een grot, conform het grote voorbeeld in Lourdes. De oude kapel werd afgebroken.

Geschiedenis van Moesel

Voor wie meer wil weten over de geschiedenis van dit gebouw en de totstandkoming kan ik verwijzen naar de brochure , verschenen bij het eeuwfeest in 2012 én, zeer recentelijk, de publicatie van Moesel, Namen en Bijnamen van de Stichting  Namen en Bijnamen, samen met Historische Kring  de Aldenborgh. Dit laatste boek is een doorwrochte uitgave  over  de geschiedeins van het gehucht Moesel  (met hier en daar een afslag naar Keent). Beide uitgaven zijn in de studiezaal van het erfgoedcluster aan de Beekstraat in te zien.Het boek over Moesel geeft bijvoorbeeld veel informatie over de bewoningsgeschiedenis van dit gehucht, een van zeven buitenieën van de stad. Zo ook over de twee boerderijen naast de kapel. Had in 1950 de kapel het adres Moesel 37, de boerderijen,als ik dat juist interpreteer, de nummers 38 en 36. Op nr 38, later Kruisstraat 68, woonde het gezin Vleeshouwers - Brunenberg ; op nummer 36, het latere Kruisstraat 36, ‘Op Bax’ genoemd, de familie Koppen-Van den Berg. Lange tijd was ervoor nog een driesprong. Ik kan me nog herinneren dat ik er in 1967 een zogenaamde adderwortel voor mijn schoolherbarium wist te plukken, een zeldzaam wilde plant!
De Kruisstraat was in die tijd een lange verbindingsweg vanaf de Kerkstraat op Keent tot aan de Stramproyerweg, onze Maaseikerweg. De straat is in de jaren met de aanleg van de wijk Moesel vanaf de Deken Sourenplein als zodanig verdwenen. De tegenwoordige Nassaulaan volgt globaal nog het oude tracé. Let u maar eens op de huizen Nassaulaan 24 en 28, die respectievelijk in 1956 en 1940 aan de Kruisstraat gebouwd werden.

1935

Tot slot nog even terug naar het jaar 1935. Dat zag diverse projecten qua wegverbetering in de zin van verharding van het wegdek. Zo ging de gemeente datzelfde jaar ook over tot verharding van de Kanaaldijk, de weg vanaf de stadsbrug richting spoorbrug aan de stadszijde. En mocht men denken dat de weg naar Roermond in de gemeente al verhard was dan is men abuis. De aanbesteding voor de verharding daarvan stond pas voor het jaar daarop op de agenda, zo meldt Het Kanton Weert uit oktober 1936.


Theo Schers
Erfgoedcluster Weert

Bron

Land van Weert rubriek Toen en Noow 31 december 2014

Terug in de tijd

Ga naar het overzicht Toen en Noow 2014

Ga naar het overzicht Toen en Noow vanaf 2008