Nationale Archeologie Dagen 2022
- Wegwijs in onze geschiedenis -

Vrijdag 17 juni, zaterdag 18 juni, zondag 19 juni

 

Opening Nationale Archeologie Dagen vrijdag 17 juni, met tevens een toelichting op de ArcheoRoutes n Weert, met verslaggever Eric van Moorsel

 

Weert de Gekste vrijdag 17 juni 2022

 

Veel van onze verre geschiedenis ligt verrassend dichtbij. In de bodem liggen sporen die mensen vóór ons hebben achtergelaten. Door archeologisch onderzoek kan deze geschiedenis weer zichtbaar worden.
Archeologen vertellen dankzij deze sporen veel over het leven van onze voorouders.

Thema

ArcheoSpeerpunt in stadspark Nijenborgh

Wegwijs in onze geschiedenis. Tijdens de Nationale Archeologiedagen kunnen bezoekers zélf het verleden ontdekken. Twee nieuwe fietsroutes worden op vrijdag 17 juni a.s. gepresenteerd. De fietsroutes over het Eiland van Weert resp. 32 km en 46 km. voeren langs resp. 9 en 12 infopunten. Ze zijn beschikbaar in drie talen: Nederlands, Engels en Duits. Door het downloaden van de Archeo Route Limburg 2.0 app. kun je bij de infopunten een video bekijken. Bovendien kan ná de video een schatkist geopend worden, waarin een vondst tevoorschijn komt. De verhalen gaan over de geschiedenis van onze leefomgeving sinds deze omgeving bewoond is door mensen (dus vanaf ongeveer 5.000 voor Christus). Diverse opvolgende perioden komen aan bod, zoals de Steen-, Brons-, IJzertijd, de Middeleeuwen én de Nieuwe Tijd.

Programma

Op vrijdag 17 juni wordt:

  1. een Open Klassendag gehouden bij het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man aan de Geurtsveweg 14 in Weert. Schoolklassen zijn uitgenodigd en om 11.00 en 14.00 wordt een presentatie gegeven over het thema. In het NME loopt de tentoonstelling Onrustige Aarde, waarbij ook een seismograaf te zien is;
  2. om 15.00 uur wordt het archeo-speerpunt Weerterbeek aan de Kazernelaan (t.h.v. het NME) onthuld door wethouder Suzanne Winters van Cultuurhistorie en Erfgoed.

De Archeo Fietsroutes staan vanaf dat moment, met de Duitse en Engelse vertaling, op:

https://archeoroutelimburg.nl/nl/archeo-belevingsroute-het-eiland-en-haar-sferen

https://archeoroutelimburg.nl/nl/archeo-belevingsroute-weert

U kunt op die pagina's de routes downloaden of als fietsroute(s) digitaal opslaan bij voorbeeld in uw mobiele telefoon.

Historie

Deze dagen sluiten aan bij de European Archaeology Days. Sinds de start in 2019 deden aan de eerste editie van de Europese Archeologiedagen al 18 landen aan mee. Archeologie heeft immers, gezien de historie, nog niets te maken met huidige lands- en gemeentegrenzen. De nieuwe fietsroutes doorkruisen dan ook drie (huidige) gemeentegrenzen!

Erfgoededucatie

Weert, van oudsher Wertha, is een hoog gelegen gebied (een Eiland) in een peellandschap. Over de historie van het Eiland van Weert is onlangs een boek verschenen. Het Eiland is één van de zes archeologische aandachtsgebieden van de provincie Limburg. Suzanne Winters, wethouder Cultuurhistorie en Erfgoed van Weert zegt hierover: “Wij willen archeologie weer zichtbaar én beleefbaar maken. De verhalen uit de eigen leefomgeving kunnen zo ook door kinderen beeldend beleefd worden. Bovendien is het goed dat op deze manier het onderwijs betrokken is bij de geschiedenis van de leefomgeving.”

Dit programma van de Nationale Archeologiedagen 2022 is te bekijken op:

www.erfgoedhuisweert.nl

www.archeologiedagen.nl

 

De routes zijn eveneens fysiek te krijgen bij:

Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, 6006 SN Weert

Museum W, Meikoel 2, 6001 EE Weert