Over ons

Amfitheater als onderdeel van complex Lichtenberg IJzerenmanweg 15

Wat zou Weert zijn zonder de St.-Martinuskerk of de Oude Munt? Zowel de oude monumenten, zoals het klooster en het 'kasteel' op de Biest, de jongere, zoals de molens of complex de Lichtenberg, dragen daaraan bij. Het zijn de ijkpunten van onze geschiedenis. Hieraan lees je de geschiedenis van die plek af. En die geschiedenis staat niet stil. Hoe wij omgaan met de gebouwde omgeving is evengoed onderdeel van de geschiedenis. De monumenten zijn als ‘sfeermakers’ belangrijke onderdelen van onze belevingswereld. Mede hierdoor zijn de stad, de dorpen en het buitengebied aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Dit toeristisch belang is meteen ook een economisch belang. In een sfeervolle stad verblijven mensen langer en besteden meer. En de stad heeft een attractief buitengebied met monumenten in het groen dat recreanten trekt.

Martinusschool 1929
Emmasingel 37
Foto Erfgoedcluster Weert

En dan is er natuurlijk een educatieve component. Tastbare objecten uit de eigen omgeving zeggen meer, en blijven beter hangen, dan plaatjes in geschiedenisboeken. Vooral als er een goed verhaal bij wordt verteld. Dit geldt niet alleen voor de jeugd op de basisschool of het voortgezet onderwijs, maar eigenlijk voor iedereen.
Het cultureel erfgoed in brede zin gaat steeds meer integraal onderdeel uitmaken van de ruimtelijke ordening en bouwprocessen. Op grond van de gewijzigde ruimtelijke wetgeving moeten bestaande cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen worden opgenomen en beschermd. De integratie en benutting van cultuurhistorie in ruimtelijke processen draagt in belangrijke mate bij aan het behoud en de versterking van de identiteit van de gemeente.

Monumentensubsidie

Heeft uw woning of bouwwerk de status van monument? Dan bestaat de mogelijkheid om voor het onderhoud een subsidie en/of belastingaftrek aan te vragen. Voor (ver)bouw- en (groot) onderhoud moet u altijd een vergunning aanvragen. Hier zijn regels aan verbonden.
Lees ook de webpagina's Gemeentelijke Monumentensubsidie en Monumenten,- Omgevingsvergunning.

Meer informatie over de financiering en het bezit van een monument, over onderhoud en restauratie, nieuws en verhalen uit de praktijk staat op de website Monumenten.nl.

Waard om te lezen

Jaarverslag Monumenten en Archeologie 2015
Monumentenbeleidsplan 2014
Beleidskader 'Monument in beweging' 2015 provincie Limburg
Jaarverslag Cultuurhistorie 2014
Nota Aanwijzing Stads- en Dorpsgezichten 2008
Tijdschrift Monumenten, katern Weert, stad met ambitie oktober 2007

Zoeken

In deze website worden ruim 250 rijks- en gemeentelijke monumenten, en dertien stads- en dorpsgezichten opgenomen.
U vindt een overzicht via de knop Monumenten, u ziet dan een lijst op straatnaam en huisnummer.
Via de knop de Stads- en Dorpsgezichten vindt u een overzicht hiervan.

Start uw verdere zoektocht in de archieven en collecties met de  

Links

Cultureel Erfgoed
Monumenten zijn historische gebouwen. Deze panden worden beschermd door de rijksoverheid, provincie of gemeente vanwege hun cultuurhistorische karakter. Dit is de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Oproep

Heeft u informatie die nog niet op deze website staat?
Neem dan contact met ons op.

Joke Jongeling
Foto Riet Galesloot

Contact

Beleidsadviseur monumenten & architectuur afdeling Ruimtelijk Beleid
ir. Joke Jongeling
(0495) 57 52 65
E-mail: Joke Jongeling

Postadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Bezoekadres: Wilhelminasingel 101 Weert

Volg ons op   

Rijksmonumenten


Gemeentelijke monumenten


Stads en Dorpsgezichten


Erfgoedprijs Weert 2016


Monumenten Weert


Activiteiten


Erfgoedprijs Weert 2015


Erfgoedprijs Weert 2016 nominatie


Open Monumentendag 2016


Breng uw stem uit 2016


Open Monumentendag 2017


Erfgoedprijs 2017


Breng uw stem uit 2017


Erfgoedprijs Weert 2017 winnaar